Maria Szonert Binienda
Current events

Międzynarodowa percepcja niemiecko-sowieckiej inwazji na Polskę

Maria Szonert Binienda
Maria Szonert Binienda

Ze swej natury Polska posiada pewien stopień wpływu na Niemcy i Rosję. Jest bowiem kluczem do tego kto kontroluje Europę. Takie stwierdzenie padło w tegorocznym konkursie na esej historyczny na temat niemiecko-sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku.

Konkurs ten został przeprowadzony przez Instytut Polonia z siedzibą w Kalifornii w związku z 80-tą rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej. Skierowany był do osób angielskojezycznych w wieku od 18 do 30 lat. Większość uczestników pochodziła ze Stanów Zjednoczonych ale były też zgłoszenia z Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Zarówno Polacy w kraju jak i młodzież polonijna stanowili nieznaczny procent wszystkich uczestników, niestety wykazując stosunkowo małe zainteresowanie tą ważną dla nas tematyką.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przeanalizować wydarzenia prowadzące do wybuchu drugiej wojny światowej, niemiecką wojnę informacyjną przeciwko Polsce oraz rolę mniejszości niemieckiej w Polsce, sowiecką propagandę przeciw Polsce i rolę mniejszości narodowych we Wschodniej Polsce, cele polityczne niemieckiej i sowieckiej inwazji na Polskę, zakres niemiecko-sowieckiej eksterminacji etnicznych Polaków w latach 1939-1941, oraz wpływ niemiecko-sowieckiej kolaboracji na sytuację międzynarodową. Ze względu na duży międzynarodowy odzew konkus ten pozwala na pogłębioną ocenę obecnej międzynarodowej percepcji historii Polski związanej z wybuchem drugiej wojny światowej.

W najlepszych pracach konkursowych znajdujemy wiele istotnych wątków. Młodzi ludzie podkreślają, że wyjątkowo barbarzyńska niemiecko-sowiecka okupacja Polski spowodowała, iż to własnie Polska stała się najbardziej zdewastowanym krajem Europy w czasie drugiej wojny światowej oraz w jej następstwie. Oba mocarstwa konsekwentnie zmierzały do zniszczenia zarówno infrastruktury jak i całej tkanki narodu polskiego oraz jego ducha. Zwracają też uwagę iż mało kto rozumie dziś psychologiczne rany jakie ta masowa skoordynowana eksterminacja wycisnęła w narodzie polskim. Jeden z uczestników wręcz zauważa, że Ci, którzy zostali zagazowani w Auschwitz mniej cierpieli w stosunku do tych, którzy pozostali przy życiu. Młodzi naukowcy podkreślają również, iż niestety dziś niewielu ludzi na świecie ma świadomość tego jak bardzo Polacy ucierpieli w czasie drugiej wojny światowej. Dostrzegają, że w Polsce terror był znacznie większy niż gdziekolwiek indziej a Polacy byli więzieni we wszystkich niemieckich obozach koncentracyjnych. Podkreślają, iż Polacy ucierpieli znacznie bardziej niż jest to powszechnie uznane.

Wiele uwagi poświęcają też zdradzie Aliantów wobec Polski. Odnosząc sie zarówno do zdrady Polski przez Anglię i Francję we wrześniu 1939 roku jak też do zdrady Amerykanów i Brytyjczyków w końcowym okresie wojny, jeden z uczestników zauważa, że mimo tego ani rząd amerykański ani żaden rząd europejski nie pomógł Polakom w odbudowaniu ich kraju po wojennej dewastacji i powojennym zniewoleniu.

Powyżej wspomniane prace niestety stanowią mniejszość prac konkursowych. Odróżniają się one od większości prac zróżnicowaniem cytowanych źródeł. To właśnie różnorodność oraz jakość źródeł do których dotarli autorzy najlepszych prac prowadzi ich do powyżej cytowanych wniosków.

Niestety większość uczestnikow konkursu korzystała z najpopularniejszych i najłatwiej dostępnych źródeł internetowych. To właśnie te najpopularniejsze i najłatwiej dostępne źródła prowadzą dziś młodych ludzi do takich stwierdzeń, że podobno istnieją dowody wskazujące na to iż Polacy udzielali wsparcia “Nazistom” i kolaborowali w prześladowaniu Zydów w czasie Holocaustu. Według nich takie informacje powodują, że wiele osób nabiera nieufności w stosunku do polskiej kultury i polskich ideałów.

W większości prac konkursowych szczególnie słabo została zaprezentowana analiza eksterminacji Polaków w latach 1939-1941. Jako, że większość uczestników konkursu opierała się w tym temacie o źródła internetowe amerykańskiego Muzeum Holocaustu, nastąpił w tej analizie całkowity chaos i pomieszanie pojęć. Kilka osób ograniczyło się tu do ogólników stwierdzając jedynie, że Polaków trzymano w gettach. We wszystkich esejach autorzy posługiwali się enigmatycznym określeniem ”Naziści”, nie rozumiejąc tej manipulacji historycznej powodującej pomniejszanie winy Niemiec za zbrodnie drugiej wojny światowej.

Większość uczestników nie umiała też wiele napisać na temat prześladowań Polaków z rąk sowieckich. Powołując się na popularne źródła internetowe pisano powszechnie, że Polacy z radością witali wkraczające we wrześniu 1939 roku wojska sowieckie. Takie wnioski wyciągano najczęściej na podstawie artykułu Andrzeja Wluska “Soviet Invasion of Poland 1939”[1] dostępnego w internecie. O obronie Grodna, Lwowa, o roli mniejszości narodowych, czy o zbrodniach popełnionych przez Sowietów na etnicznych Polakach w 1939 roku praktycznie nie można było się wiele dowiedzieć.

Kolejny zasadniczy problem dotyczył statystyk strat polskich w wyniku drugiej wojny światowej. W tym zakresie panuje całkowity, skandaliczny chaos. Praktycznie każdy pisze co chce. Autorzy sięgali do najrozmaitszych źródeł, ale wszystkie one były kompilowane przez ośrodki niepolskie. Prawie nikt nie odniósł się do źródeł IPN. Tak więc o wysokości strat Polaków decydują głównie nie-Polacy, najczęściej osoby promujące rosyjski, niemiecki lub żydowski punkt widzenia. Dlatego też w pracach konkursowych najczęściej szacowano straty osobowe etnicznych Polaków w czasie drugiej wojny światowej na 1.9 mln osób powolując się na dane podawane przez amerykańskie Muzeum Holocaustu. Również podawane straty osobowe z rąk sowieckich były nagminnie mocno niedoszacowane. O stratach osobowych etnicznych Polaków z rąk niemieckich też niewiele można było się dowiedzieć. Przykładów na niedoszacowanie strat polskich można mnożyć w nieskończoność. Pytanie tylko jak długo jeszcze Polacy zamierzają na to pozwalać…

Jednym z ciekawszych wątków podejmowanych przez uczestników konkursu był temat propagandy wojennej stosowany przez hitlerowskie Niemcy i Związek Sowiecki w przygotowaniu do agresji na Polskę. Po przeanalizowaniu tego tematu jeden z uczestnikow stwierdził, że umiejętne i długotrwałe oddziaływanie propagandy może spowodować, iż ludzie zaczną postrzegać niebo jako piekło a piekło jako niebo.

Inna osoba zwróciła uwagę, iż w wyniku agresji informacyjnej Niemiec w okresie prowadzącym do wybuchu wojny Polacy pod wpływem strachu przed Niemcami byli na tyle sparaliżowani, że praktycznie nie starali się odpierać tych ataków. Sami nie zastosowali żadnych metod walki informacyjnej przeciw Niemcom. W efekcie zaniechania należytych działań obronnych o charakterze informacyjno-propagandowym przez Polskę, duch walki Polaków w przededniu wybuchu wojny został znacznie osłabiony. Postawiono ciekawą tezę, że brak takich działań działał demobilizujaco na Polaków w wojnie obronnej 1939 roku.
Mimo, że temat anty-polskiej propagandy prowadzonej na Zachodzie w przededniu niemiecko-sowieckiej agresji na Polskę został obszernie i dobrze przedstawiony w niektórych pracach, to jednak groza analogii między szalejacą wówczas na Zachodzie anty-polską propagandą prowadzoną przez hitlerowskie Niemcy i sowiecką Rosję a szalejącą obecnie na Zachodzie anty-polską propagandą prowadzoną przez ośrodki imperialne zarowno neo-marksistowskie jak i prawicowe nie wybrzmiała należycie w pracach konkursowych. Prawdopodobnie ta oczywista dla wielu Polaków analogia nie jest dostrzegana dziś na Zachodzie właśnie dlatego, że Polska nie daje należytego odporu tej anty-polskiej propagandzie, co powoduje, że głos, stanowisko i racje atakowanej Polski w sprawie zarzutów podnoszonych przeciw niej są w ogóle nieznane szerokiej opinii publicznej na Zachodzie. Dlatego też obecny zmasowany jednostronny atak na Polskę nie jest postrzegany na Zachodzie jako kampania informacyjno-propagandowa przeciw Polsce.

Jedna z uczestniczek w podsumowaniu napisała, że ignorowanie cierpienia, niesprawiedliwości i prawdy dla ważniejszych celów nigdy nie doprowadza do prawdziwego pokoju. Warto odnieść te słowa do kłamstw, manipulacji i marginalizacji najnowszej historii Polski w krajach zachodnich, szczególnie angielskojezycznych. Bierna akceptacja zakłamywania historii Polski dla ważniejszych celów, czy też nieustanne handlowanie prawdą historyczną dla bieżących potrzeb powoduje, że naszą historię piszą za nas inni, często nasi wrogowie. Warto tu zadać pytanie dlaczego tak niewielu uczestników konkursu dotarło do internetowych materiałów i źródeł IPNu w przygotowaniu prac konkursowych. Warto też zadać pytanie czy istnieje instytucja Państwa Polskiego, której zadaniem byłoby dbanie o to aby polski punkt widzenia na najnowszą histrię Polski był jasno określony, dobrze słyszalny, w pełni zrozumiały i powszechnie znany na świecie?

_____________________________________________

[1] Wlusek, Andrzej. “Soviet invasion of Poland 1939.” ENRS Articles. https://enrs.eu/en/news/882-17-september-1939-the-soviet-invasion-of-poland

Related posts

The main goal of Germany is the federalization of the EU under its leadership

Admin TH

Postcommunist mafia behind Anticorruption Chief arrest

Admin TH

Morawiecki calls for secure borders

Admin TH

On the 79th anniversary of the Volhynia Genocide official apology is in order

Admin TH

Talleyrand revisited – Poland’s past Eastern policy worse than a crime – it was a mistake.

Admin TH

Interview with Karol Tendera, former prisoner of German concentration camps Auschwitz and Flossenbürg (Leitmeritz)

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy