18.3 C
Los Angeles
May 21, 2024
Poland-Current Issues Recommended

WARTOŚĆ POLSKOŚCI

Piotr Ł.J. Andrzejewski

Przewodniczący Podkomisji Źródeł Prawa

Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego

 

Prezydent Andrzej Duda i Premier Polskiego Rządu Beata Szydło, reprezentanci demokratycznie wyłonionej reprezentacji Narodu i Państwa Polskiego nawiązują do ukształtowanej w dziejach tradycji polityki polskiej tej „jasnej strony mocy”. Zaistniała dzisiaj konieczność nawiązania w naszej europejskiej tożsamości od tradycji św. Wojciecha, św. Stefana, do nauczania św. Jana Pawła II. Deklarowane w Unii Europejskiej wartości przykrywają sprzeczne z nimi niejednokrotnie działania kierujących się swoim interesem wiodących państw dawnej Wspólnoty Gospodarczej. Działania te wychodzą ponad przyznane UE traktatowe kompetencje. Za zasłoną równości i solidarności stopniowo rugowana jest suwerenność i własne kompetencje poszczególnych podmiotów- państw UE. Aktualnie dotyczy to Polski. Narzucona i akceptowana wtórnie, ponadtraktatowa procedura postępowania kontrolnego w sytuacji rzekomego naruszania przez któryś z krajów unijnych zasad podstawowych praworządności i wartości UNII EUROPEJSKIEJ w ramach działań prawnych podejmowanych w celu zaradzenia systemowym zagrożeniom dla funkcjonowania państwa prawnego – została uruchomiona wobec POLSKI przez Komisję Europejską z podpuszczenia rodzimych intrygantów. Odsunięta od autokratycznie wykonywanej władzy w demokratycznych wyborach pseudo-elita, zagrożona utratą monopolu swoich interesów gospodarczych i politycznych, odwołała się do obcej interwencji. Rzeczywiste motywy tych działań ujawnione w toku tzw. „afery podsłuchowej” nie pozostawiają wątpliwości, co do intencji tych działań zmierzających do zablokowania przemian w Polsce, za którymi opowiedział się Naród i doodzyskania władzy.

Zastosowaną procedurę kontrolną rozpoczęto debatą w Parlamencie Europejskim. Towarzyszyły temu bezpodstawne inwektywy ze strony prominentów unijnych, jak Fransa Timmermansa czy Martina Schultra i nagonka niemieckiej prasy eskalująca werbalną agresję i polskojęzycznej prasy niemieckiej oraz szczucie z fałszywą troską opozycyjnych głosów z Polski.

Wracają godziny na zegarze historii. Ochronę wolności szlacheckiej ze sterowalnym z zewnątrz liberum veto i wolności religijnych – przy aplauzie reprezentantów francuskiego Oświecenia jako ówczesnych wartości europejskich – wzięła „pod opiekę” Katarzyna II – niemieckiego pochodzenia Imperatorowa Rosji. Inspiracją do ograniczania suwerenności organów władzy w Polsce była inicjatywa samych magnackich rodów w Polsce. Miały one swój interes w ubezwłasnowolnieniu Polaków i przeciwdziałaniu ograniczeniu swoich interesów. Dzisiaj analogicznie, interesy odsuniętych w demokratycznym trybie od autokratycznej władzy w Polsce grup politycznych i ich klienteli politycznej kontestują dokonujące się przemiany. Próbują uciec się do wypróbowanej w historii metody bez względu na konsekwencje dla suwerenności narodowej.

Wystąpienie polskiego premiera Beaty Szydło odbiegało od histerycznego, fałszywego tonu i treści stawianych Polsce zarzutów. Wyjaśnienie faktów, gotowość do dialogu i współdziałania w realizacji wartości Europy równouprawnionych Narodów Europejskich dominowało w stanowisku Polski. Polska, będąca architektem przemian ustrojowych w Europie Wschodniej i historycznym przykładem budowania demokracji, solidarności i wolności opartej o chrześcijański ład moralny, raz jeszcze wykazała swoją rolę w kształtowaniu europejskiego ładu. Odreagowywanie przez dzisiejszych demokratów niektórych państw zachodu ich grzechów przeszłości nie powinno odbywać się kosztem poniżania i deprecjonowania tego jak funkcjonuje demokracja w Polsce. Persfazyjny i konsyliacyjny ton wypowiedzi przedstawicielki Polski w Parlamencie Europejskim kontrastuje z, pozbawionymi rzetelnej analizy faktów, przemówieniami eurokratów. Kolejny raz polska racja stanu znalazła godnych reprezentantów. Podobnie jak Paweł Włodkowic bronił na forum europejskim soboru w Konstancji (1414-1418) (łącząc stanowisko Polski z obroną Jana Husa), w oparciu o rzetelną ocenę faktów i wartości chrześcijańskich przed fałszywymi oskarżeniami ze strony Zakonu Krzyżackiego Narodu Niemieckiego o łamanie praw w Polsce i wartości europejskich – Beata Szydło wykazała bezpodstawność aktualnych zarzutów wobec Polski. Aktualne wystąpienia premiera i prezydenta Polski wpisują się w polską tradycję myśli politycznej, w kształtowanie europejskich wartości w polityce. Premier Beata Szydło odparła historycznie ponawiane pomówienia Polski. Równouprawnienie innych wyznań i ich ochrona z Konfederacji Warszawskiej (1573) zostało przeniesione do pierwszej polskiej i europejskiej Konstytucji 3-Maja (1791). Konstytucja 3-Maja łączyła ustanowienie katolickiego państwa wyznaniowego z ochroną pluralizmu religijnego, legalnością i wolnością funkcjonowania wszelkich innych wyznań. Reakcja Rosji, Prus i Austrii w imię teoretycznej obrony wolności i utrwalenia panującego na terenie Polski obcego protektoratu przekreśliła konieczne dla uzdrowienia państwa polskiego reformy i Konstytucję 3-go Maja. Pozbawiono Polskę samodzielnego bytu państwowego. To, co w historii było groźnym memento, powraca w skarlałej formie dzisiaj. Nazwanie przez jednego z niemieckich europosłów (Heinkela) – debatę nad stanem uprawnień polskiego Sejmu do kształtowania składu i ustroju swojego Trybunału Konstytucyjnego i organizacji ustroju medialnego – groteskową inkwizycją – znajduje swoje uzasadnienie w zastosowanej formule interwencyjnej.

Godzi się przypomnieć, że do kanonu polskości należy walka za nasza i waszą wolność, że wiodącym hasłem w tej walce było i jest hasło : „Bóg, Honor i Ojczyzna”, że polskość to wartość konstytucyjna, zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach.

Jej owoce stanowią wzór dla Europy.

Related posts

About the European Union, by Marek Jan Chodakiewicz

Admin UO

Lost but Not Forgotten: Katyn and the Long Quest for Justice – 2020 Winning Essay by E. Svoboda

Admin MJ

Message by the President of the Republic of Poland

Admin TH

Polonia Institute announces the passing of its co-founder Jan Michał Małek

Admin TH

The Prime Ministers of Poland and Georgia unveiled a monument to Lech Kaczyński. “Had Europe listened to him…”

Admin UO

Polish Air Force One brought down by explosions in Smolensk, Russia, in 2010, report says.

Admin TH

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy