18.2 C
Los Angeles
July 12, 2024
Poland-Current Issues Recommended Recommended Articles

ROK 2016 ŁAD CZY CHAOS

Piotr Ł.J. Andrzejewski

Przewodniczący Podkomisji Źródeł Prawa

Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego

 

Naszym obowiązkiem dzisiaj jest odbudowa polskiego kapitału nie tylko ekonomicznego, ale zwłaszcza i przede wszystkim duchowego i politycznego. Przynależność do określonej wspólnoty realizuje się poprzez identyfikację z jej charakterem, programem, wyznawanym światopoglądem i interesem. W roku 2016 stajemy przed zadaniem odbudowy wspólnoty Narodu Polskiego w jego historycznej i aktualnej roli jako budulca chrześcijańskiej tożsamości Europy.

Zadanie to ma wymiar teoretyczny, psychologiczny i praktyczny. Wymaga wzniesienia się ponad pogłębiające się podziały partyjne i sprzeczne sfery interesów w znajdowaniu wspólnego mianownika dla zachowania samej substancji rozwoju państwa i Narodu. Nie do przecenienia są w tym zakresie ostrzeżenia i doświadczenia historii. Ich kompendium zawiera fundamentalna dla naszej ponadpokoleniowej misji edukacyjnej myśl i wskazania św. Jana Pawła II zebrana w rozmowie z nim na przełomie stuleci m.in. w publikacji „Pamięć i tożsamość”. Przezwyciężanie istniejących dziś podziałów można i należy oprzeć na drogowskazach pozostawionych nam przez Jana Pawła II. Pytanie o zakres ludzkiej wolności, o to czym jest praktykowanie demokracji tak, by zło obecne w działalności człowieka nie odnosiło zwycięstwa, do czego zobowiązuje nas Ojczyzna, Naród i Państwo – winniśmy sobie zadawać po obu stronach dzielących nas podziałów.

Szukając odpowiedzi w oparciu o literę prawa nie możemy rozminąć się z jego celem i duchem. Spory o kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, treści konstytucji, zakresu ustrojowego podziału władz – nie mogą abstrahować od utrwalonej w toku funkcjonowania tzw. III RP patologii. Warunkiem zrealizowania raz jeszcze hasła rzuconego na Emigracji dla przezwyciężenia nieprzezwyciężalnych podziałów przez generała Władysława Andersa: „Odrzućmy to co nas dzieli, weźmy to co nas łączy” – jest stanięcie przed sobą w prawdzie. Lata dominacji systemu komunistycznego pozostawiły do dzisiaj skazę w mentalności Polaków polegającą na zakłamywaniu motywów, ocen i wyborów w ich postępowaniu. „Homo sovieticus” jest nadal zakorzeniony w podświadomości obywateli kolonizowanej ze wschodu czy z zachodu Polsce. Brutalny, bezwzględny, nieetyczny kapitalizm, wyzyskujący dokonującą się transformację ustrojową, posłużył się podobnym zakłamaniem jaki stosowali „inżynierowie dusz” rodem z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wpisujący się w socjalistyczny model obrony demokracji. Dziś wiemy, że ruch „SOLIDARNOŚCI” posłużył okrągłostołowym pseudo elitom do osiągnięcia ich grupowych interesów kosztem reszty społeczeństwa. Utrwalenie powszechnie forsowanej lewicowo-liberalnej ideologii przesłoniło rezultat w postaci ograniczenia ekonomicznej i duchowej tradycji kultywowania wartości i tożsamości wybijających się na niepodległość Polaków. Do tego zadania służyło opanowanie i zdominowanie przez „jedynie słuszną linię ideologiczną” środków społecznego przekazu. Wbrew określonym w ustawie zadaniom Telewizja i Radiofonia Publiczna służyła nierównowadze w dostępie do przekazu medialnego. Struktury RTV podlegały ścisłej reglamentacji postkomunistyczno – liberalnych układów. Cenzurę administracyjną zastąpiła cenzura mentalna rządzących pseudo elit. Przekonałem się o tym osobiście pełniąc w okresie premierostwa Jana Olszewskiego rolę likwidatora dotychczasowych struktur RTV z Radiokomitetem włącznie. Spajające społeczeństwo więzi miały być zastąpione klientelistyczną sferą interesów. Narzuceniu takiej praktyki nie przerwały stosunkowo krótkotrwałe kadencje rządu Jana Olszewskiego czy prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Skoro według opinii jednego z koryfeuszy poprawności kultury „telewizja należy do tych ludzi, którzy w niej pracują” zabiegi koryfeuszy poprawności polityczno-ideologicznej zmierzały do zabetonowania swoich wpływów na skład personalny, tych którzy radiem i telewizją zarządzają i tych, którzy w nich pracują. Zarówno w PRL-u jak w III RP metoda zakłamania i sterowania informacją w sferze publicznej kształtowała charakter mediów politycznej poprawności.

Pozorowanie rzeczywistości treścią prawa stało się również wspólną cechą PRL i III RP. Biorąc udział w projektowaniu treści „ustawy o RTV” nie mogłem zrozumieć jak reprezentanci opcji chrześcijańskiej, odgrywający znaczna rolę w oczach Episkopatu z oporami godzili się z zapisem w projektowanej ustawie respektowania wartości chrześcijańskich. Instrumentalizacja opcji chrześcijańskiej służyła dyspozycyjności wobec decydentów poprawności politycznej. Demokracja była dobra gdy służyła interesom okrągłostołowej elity III Rzeczypospolitej, a stała się zła gdy wolą wyborców od tej służby odbiegała. W mediach jej nigdy nie było. Kiedy dzisiaj zdominowane w ten sposób media manipulują informacją i opiniami zewnętrznymi przeciwko decyzjom wybranej przez wyborców większości władzy ustawodawczej i wykonawczej, nadto bez zachowania właściwej pluralistycznej proporcji przedstawianych stanowisk – mamy dalej do czynienia z zafałszowanym monopolem doktrynalno-politycznym i jego klientelą dziennikarską. Wobec zachwiania tego monopolu próbuje się droga przekłamań i manipulacji medialnych wywołać chaos, który zachwieje przekonaniem o słuszności dokonywanych w demokratycznym trybie przemian i umożliwi liderom ich przeciwników wyprowadzenie zmanipulowanych ludzi na ulice.

Ta manipulacja służy również pobudzeniu zagranicznych podmiotów do niepokojących interwencji w wewnętrzne sprawy naszego kraju. Może to i dobrze, że wychodzi przy tym na jaw jak dalece nasza suwerenność może być ograniczana wobec dyktatu już nie Moskwy, a Brukseli. Aktualnie knowania beneficjentów ograniczania decyzyjności Polaków o losie Polski i prowokowanie stawiania zagrożenia ich interesów jako rzekomego zagrożenia demokracji i tzw. „wartości europejskich” w Parlamencie Europejskim – mogą przyczynić się do przedstawienia na forum międzynarodowym jak się sprawy rzeczywiście mają.

Related posts

Stała łączność między Polonią a Polską

admin

How about Some Restorative Justice for Post-Communist Societies?

admin

US Army is welcome in Poland

Admin TH

The Last Best Hope of “DOBRA ZMIANA”

admin

PI Newsletter – January February 2024

Admin TH

Books and Information on Polish History and Culture

Admin MJ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy