26.9 C
Los Angeles
June 15, 2024
Current events

Ludobójstwo Katyńskie. Walka o prawdę i sprawiedliwość trwa.

Toczy się walka o międzynarodowe uznanie zbrodni katyńskiej za zbrodnię ludobójstwa. Dlaczego jest to ważne aby Katyń został uznany za zbrodnie ludobójstwa i po co ta walka?

Zbrodnie międzynarodowe nie przedawniają się! Wyróżnia się trzy podstawowe grupy takich zbrodni: zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości, oraz ludobójstwo. Ze względu na to, że w języku polskim określenie „zbrodnie przeciw ludzkości” (crime against humanity) jest odbierane jako ciężka zbrodnia, mało kto zdaje sobie sprawę, że dziś ta kategoria prawna ma bardzo powszechny charakter a jej ciężar gatunkowy jest stosunkowo niski w hierarchii zbrodni międzynarodowych.

Zbrodnią międzynarodową o najcięższym charakterze gatunkowym jest zbrodnia ludobójstwa czyli genocide. Jest to czyn „dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych jako takich, w tym:

a) zabójstwo członków grupy,

b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy,

c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego,

d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy,

e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.”

 

Niewiele zbrodni międzynarodowych jest zaliczanych do kategorii ludobójstwa gdyż jest to najcięższe przestępstwo prawa międzynarodowego, które pociąga za sobą istotne konsekwencje dla sprawcy i dla ofiar. Dziś prawo międzynarodowe nakłada szczególne obowiązki wyjaśnienia, osądzenia, zadośćuczynienia i zapobiegania na przyszłość takim zbrodniom. Jak wiadomo sprawcy zbrodni katyńskiej i ich następcy nie spełniają żadnego z tych wymogów. Zbrodnia katyńska pozostaje zbrodnią niewyjaśnioną i nieosądzoną, ani nawet nienależycie potępioną przez międzynarodową opinię publiczną. Jest to konsekwencja kłamstwa katyńskiego i skutecznej polityki anty-Katynia.

Od 80 lat toczy się wielka walka o prawdę o Katyniu. Rosja cały czas robi wszystko aby nie uznać Katynia za ludobójstwo, mimo, że zbrodnia ta w sposób oczywisty spełnia wszystkie kryteria zbrodni ludobójstwa. 10 kwietnia 2010 roku Prezydent Lech Kaczyński zamierzał powiedzieć w Katyniu:

„Tych ludzi zgładzono bez procesów i wyroków. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata. Czym jest śmierć dziesiątków tysięcy osób – obywateli Rzeczypospolitej – bez sądu? Jeśli to nie jest ludobójstwo, to co nim jest?”

Jak wiemy nie było mu dane wypowiedzieć tych słów… Czy były one przyczyną tragedii smoleńskiej? Takie pytanie z pewnością mamy obowiązek dziś zadać.

W osiemdziesiątą rocznicę zbrodni katyńskiej Polonia amerykańska przygotowała projekt Rezolucji Katyńskiej, który skierowała do swoich senatorów w wielu stanach USA. Projekt ten precyzyjnie dokumentuje dlaczego zbrodnia katyńska w świetle dzisiejszej wiedzy i prawa międzynarodowego spełnia wszystkie znamiona zbrodni ludobójstwa i wnosi o uznanie Katynia za zbrodnię ludobójstwa.

W odpowiedzi Senatorowie Durbin i Menendez przygotowali własną rezolucję, która zarówno duchem jak i od strony merytorycznej stoi w sprzeczności z projektem rezolucji zgłoszonym przez Polonię Amerykańską. Polonia oprotestowała kilka niewłaściwych zwrotów w tej rezolucji, między innymi odniesienie do Katynia jako do zbrodni przeciwko ludzkości, co obniża rangę zbrodni katyńskiej i stoi w sprzeczności z postulatem  uznania zbrodni katyńskiej za ludobójstwo zgodnie ze stanem faktycznym zaprezentowanym w projekcie Polonii.

W odpowiedzi, zwrot „zbrodnia przeciw ludzkości” został zastąpiony zwrotem definiującym zbrodnię katyńską jako zbrodnię wyłącznie o charakterze politycznym, która ”wpisuje się w schemat prześladowań dokonanych przez rządy komunistyczne na całym świecie na swoich obywatelach w celu pozbawienia ich wolności, co spowodowało śmierć 100 milionów osób od czasu rosyjskiej rewolucji z 1917 roku.” Określenie to jest niezgodne z prawdą i wpisuje się doskonale w politykę anty-Katynia, czyli pomniejszania ciężaru gatunkowego zbrodni katyńskiej odmawiając jej charakteru ludobójczego.

W dosłownym znaczeniu tego słowa celem powyższego sformułowania jest zaprzeczenie ludobójczemu charakterowi zbrodni katyńskiej przy użyciu argumentu skonstruowanego do tego celu przez samego Stalina. Mianowicie, Stalin zastrzegł sobie, że zbrodnie popełniane na przeciwnikach politycznych będą wyłączone z definicji ludobójstwa. Dzięki temu mógł twierdzić, że Polskich Oficerów jeńców wojennych zamordowano nie dlatego, że byli Polakami, którzy bronili swojej ojczyzny przed sowiecka agresją tylko dlatego, że jako obywatele Związku Radzieckiego byli politycznymi przeciwnikami. Żeby taka teza była racjonalna należy traktować ofiary katyńskie nie jako obywateli Polski, którzy zostali wzięci do niewoli walcząc w obronie Polski przeciw sowieckiej inwazji, tylko jako obywateli radzieckich, którzy występowali przeciw władzy sowieckiej i dlatego zostali wymordowani. W ten sposób odmawia się też Polsce podmiotowości państwowej.

Zakwestionowana klauzula rezolucji Durbin/Menendez dokonuje zabiegu manipulacyjnego aby wepchnąć zbrodnię katyńską w niższą kategorię zbrodni prawa międzynarodowego i odmówić jej charakteru ludobójstwa.

Szczególnie bolesny jest fakt, że przedstawiciele władz krajowych Kongresu Polonii Amerykańskiej nie tylko, że brali udział w redagowaniu tego historycznie fałszywego i obraźliwego dla ofiar katyńskich stwierdzenia, ale wręcz stanęli na stanowisku, że Katyń nie jest ludobójstwem. Nie podają przy tym żadnych argumentów na uzasadnienie tego stanowiska poza wskazanym powyżej fałszywym i obraźliwym stwierdzeniem. To kłamstwo historyczne jest ich jedynym argumentem przeciw ludobójstwu!

W odpowiedzi na to stanowisko syn ofiary katyńskiej stwierdził, że określenie użyte w rezolucji Durbin/Menendez oczernia i pomniejsza cierpienia ofiar zbrodni katyńskiej.

Pomniejszanie cierpienia i obrażanie ofiar katyńskich i ich rodzin nie stanowi jednak problemu dla Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, który prowadzi agresywną kampanię aby Polonia wsparła uznanie Katynia za zwykłą zbrodnie polityczną dokonaną na obywatelach radzieckich, a nie za najcięższą zbrodnię prawa międzynarodowego czyli zbrodnię ludobójstwa (genocide) dokonaną na obywatelach polskich, którzy walczyli w obronie zaatakowanej ojczyzny, czyli na chronionej grupie według definicji ludobójstwa.

Droga Polonio Amerykańska!

Nie dajcie się oszukać anty-polskiej propagandzie, której celem jest odmówienie Polakom uznania Katynia za ludobójstwo czyli „genocide denial” propagowanej na szkodę sprawy katyńskiej, na szkodę Polonii i Polski. Wysyłajcie do Waszych senatorów apel o zmianę fałszywej i obraźliwej klauzuli, której celem jest obniżenie rangi zbrodni katyńskiej w 80 rocznicę tej zbrodni. W 1950 roku amerykański sędzia Gunther przedstawił w Kongresie USA stanowisko Prezesa Polonii Amerykańskiej, który stwierdził, że zbrodnia katyńska to “najbardziej haniebna ludobójcza zbrodnia współczesnych czasów.” 

Prosimy o Wasze wsparcie w walce o godność i sprawiedliwość dla ofiar ludobójstwa katyńskiego. Tu można znaleźć petycję do senatorów o zmianę obraźliwej klauzuli: 

https://coalitionpa.org/katyn_resolution

Dziękujemy!

The Coalition of Polish Americans

Related posts

PI Newsletter

Admin TH

Deputy Speaker of the Sejm Terlecki: “What is Putin up to?”; “He set tough conditions for the West to negotiate.”

Admin UO

Happy Independence Day Poland!

Admin TH

Międzynarodowa percepcja niemiecko-sowieckiej inwazji na Polskę

admin

Meeting of Foreign Ministers of Poland, Lithuania and Ukraine

Admin MJ

On the 79th anniversary of the Volhynia Genocide official apology is in order

Admin TH

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy