18.2 C
Los Angeles
July 12, 2024
Poland-Current Issues Recommended Recommended Articles

Stała łączność między Polonią a Polską

Skoro mniejszość niemiecka w Polsce ma zagwarantowany udział w najwyższym polskim organie przedstawicielskim, Sejmie, czas najwyższy, aby Polonia posiadała go również.

W pierwszym etapie powinno być wybranych czterech przedstawicieli Polonii: jeden z Australii, Ameryki Południowej i Północnej, jeden z Wielkiej Brytanii, Francji i Europy Południowej, jeden z Niemiec oraz jeden z pozostałych krajów świata. Takie wybory winny mieć miejsce w 2019 roku. Jeśli rejestracja i czynny udział w wyborach osiągnie odpowiedni poziom, wówczas można będzie zmienić ilość i podział mandatów wśród Polonii.

W ostatnich polskich wyborach parlamentarnych 24 października 2015 roku Polonia oddała sześć razy więcej głosów niż mniejszość niemiecka w Polsce. Udział Polonii w Okręgu nr 19 wskazuje na 4 mandaty. Zastosowanie średniej ilości głosów potrzebnej do wyboru wymagałoby 5 mandatów dla przedstawicieli Polonii.

Przyznanie biernego prawa wyborczego Polonii pobudzi większe zainteresowanie i czynniejszy udział w głosowaniu. Szczególnie można tego oczekiwać wśród Polonii krajów anglosaskich i Europy Zachodniej.  Ponad dwa miliony osob posiadających polskie paszporty nie bierze udziału w polskich wyborach w USA i w Kanadzie. Podobnie wygląda sytuacja w Europie Zachodniej. Tymczasem, według analiz internetowych, miliony Polaków na całym świecie interesują sie sytuacją w Polsce.

Istnieje potrzeba niezwłocznego nawiązania łączności bezpośredniej z Polonią rozsianą po całym świecie. Wydaje się niezbędne, aby powołać grupę kontaktową do łączności Polonii z Polską. Istnienie takiego komitetu, bądź przy Urzędzie Prezydenta, Premiera, czy Parlamentu, świadczyłoby o otwarciu władz Polski na Polonię. Ze względu na szczególne relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi, obecność przedstawicieli 13-tu milionów Amerykanów polskiego pochodzenia w takiej grupie jest nakazem chwili.

Kierownictwo grupy kontaktowej winno spoczywać w rękach Wiceprezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej do Spraw Polskich.

Grupa kontaktowa mogłaby ułatwiać i pomagać władzom w Polsce w rozwiazywaniu wielu politycznych i gospodarczych spraw międzynarodowych. Szczególnie dotyczy to relacji ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Europą Zachodnią.

Ze strony Polski winien być powołany wysoki urzędnik, np. sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub w Kancelarii Prezydenta do spraw kontaktów z Polonią.

Powrót Polaków z emigracji

Powrót Polaków z emigracji byłby wyjątkowo korzystny z wielu powodów. Miałby pozytywny wpływ pod względem gospodarczym, politycznym i społecznym. Powrót zaledwie stu tysięcy osób to zastrzyk finansowy wielu miliardów dolarów dla gospodarki. Miliardy te poszłyby na budownictwo i usługi. Emerytury „polonijne” stworzyłyby nowe miejsca pracy i ożywiły gospodarkę. Wzrosłaby wewnętrzna konsumpcja i inwestycje. Spodziewać się należy również migracji businessów, które pociągnęłyby za soba sprawdzonych pracownikow o wysokiej wydajności. Powracający Polacy przyczyniliby sie również do poprawy tak pożądanej dziś innowacyjności polskiej gospodarki.

Z miliardów dolarów repatriowanych do Polski część zasiliłaby finanse Państwa w postaci VAT i innych opłat.

Pamiętać należy, że pierwsze instytucje finansowe powstałe po 1989 roku miały swój rodowód w Polonii. Należy się spodziewać, że repatrianci sami powołaliby nowe instytucje i banki, zabezpieczone walutą przez nich wniesioną. Z pewnoscia powstalyby nowe gałęzie przemysłu i usług.

Emigranci powracający po 30-40 latach do kraju przywiezliby do kraju olbrzymie doświadczenie w sprawach społecznych, organizacyjnych i politycznych. Ich wiedza bylaby wprost nieoceniona z racji znajomosci okrzepłych demokracji i sprawdzonych wzorców. Ich czynny udział w życiu kraju pobudzilby i ożywil społeczeństwo obywatelskie. Trzeba wspomniec rowniez o zastrzyku demograficznym, tak potrzebnym wobec tragicznej sytuacji Polski w tej kwestii. Na pewno niektorzy byliby jeszcze w wieku zakladania rodzin, a niektorzy przywiezliby ze soba dzieci.

Kto zechce wrócić do Polski?

Typowy repatriant po 30-40 latach pobytu  Stanach Zjednoczonych posiada dom wartoci 300-500 tysięcy dolarów i emeryturę miesięczną około 2000 dolarów.  Wiekszosc powracających byliby to małżonkowie, a więc w sumie dwie emerytury.  Powyzsze sumy to uśrednienie, wielu z powracajacych przwiozloby znacznie większe fundusze.  Wsrod Polonii popularne są najróżniejsze formy inwestycji, które po 30-40 latach oszczędnosci sa znaczacymi „dodatkami”.

Przy założeniu powrotu tylko 100 tysięcy Polaków z Zachodu, suma przez nich przywieziona bylaby olbrzymia.

Co należy zrobić, aby Polacy-emigranci chcieli wracać do Ojczyzny?

Po pierwsze emerytury i renty „polonijne” winny być zwolnione od podatku dochodowego w Polsce. Należy pozwolić płacić repatriantom podatek dochodowy w kraju skąd pochodzi emerytura czy renta. Dla przykładu, w systemie podatkowym USA emeryt płaci niewielki podatek, więc nikogo obecnie nie stac na zamiane stopy życiowej w USA na zmagania z fiskusem polskim, nawet pomijajac fakt, ze nieetycznym jest dodatkowe opodatkowanie dochodow przez Polske, dochodow uzyskanych w innych krajach i juz tam uprzednio opodatkowanych.

Po drugie to opieka zdrowotną. Jest możliwość zawarcia umów między amerykańskim systemem opieki społecznej i zdrowotnej (Social Security i Medicare) a polskimi firmami medycznymi.

Co należy więc uczynic? Potrzebna jest ustawa, która w oparciu o umowy bilateralne (np. ze Stanami Zjednoczonymi) regulowałaby tę sytuację. Taka umowa i ustawa powinna mieć akceptację Polonii i winna być z nią uzgodniona.

Przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne

Od lat przedstawiciele dyplomatyczni i konsularni RP zachowują się negatywnie lub wręcz wrogo wobec szeroko pojętej Polonii. W najlepszym wypadku zachowują zimny dystans i unikają kontaktów z szerokimi „masami” polonijnymi.  Ten dystans poglebil sie w ciagu ostatnich ośmiu lat.  Wyjątkiem w regule sa stale zapraszani “na salony” wielbiciele do niedawna rządzącej w Polsce Platformy Obywatelskiej.  Mianowanie nowych polskich przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych winno się odbywać, gdy tylko to możliwe, po konsultacjach z przedstawicielami Polonii.

Reasumujac, co Polonia może uczynić dla Polski?

Działacze Polonii chętnie pomogą władzom oraz instytucjom i organizacjom w Polsce w:

  1. Nawiązaniu dobrych kontaktów z władzami kraju osiedlenia.
  2. Doprowadzeniu do ważnych z punktu widzenia obu krajów umów i sojuszów bilateralnych.
  3. Nawiązaniu szczerych i prawdziwych kontaktów z mediami kraju osiedlenia.
  4. Nawiązaniu rzeczowej współpracy między szkołami, uniwersytetami i ośrodkami badawczymi.
  5. Nawiązaniu dobrej współpracy między instytucjami pozarządowymi.
  6. Nawiązaniu kooperacji i współpracy między przedsiębiorstwami obu krajów.

Bardzo wazne sa rowniez nastepujace wartosci:

  1. Wiedza i doświadczenie zdobyte na emigracji mogą być spożytkowane w kraju dla dobra Polski.
  2. Polonia krajów zachodnich dysponuje olbrzymim majątkiem, który może stanowić impuls do odtworzenia kapitału polskiego w kraju.
  3. Doświadczenie organizacyjne Polonii może pomóc Polsce w procesie restrukturyzacji.
  4. Doświadczenie i wiedza polityczna i gospodarcza Polonii może pomóc krajowi w odbudowie systemu politycznego i w rozwoju jego gospodarki.
Chris Zawitkowski

Related posts

Poland’s Crisis – And That Of The West

admin

The Legacy of Katyń

Admin MJ

Precinct Data Shows Rich, White Neighborhoods Flipping Democratic in 2016. Will It Last?

admin

Statement of the Executive Office of the President of Poland

admin

Elusive Alliance: The German Occupation of Poland in World War I

Admin MJ

The German parliamentary elections

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy