18.3 C
Los Angeles
May 21, 2024

KONKURS “BYĆ POLAKIEM” IX EDYCJA 2018 R.

admin

ZAPROSZENIE

W roku wielkiego Jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości zapraszamy nauczycieli, uczących w różnych typach szkół języka polskiego oraz uczniów tych szkół, a także dzieci i młodzież polonijną, w lekcjach przedmiotów ojczystych nie uczestniczących. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, Fundacja Świat na Tak. Zapraszamy do udziału w: Konkursie „Być Polakiem”, moduł A – dla dzieci i młodzieży, moduł B – dla nauczycieli.

Moduł A – dla dzieci i młodzieży:

Ten moduł Konkursu jest skierowany do dzieci i młodzieży, żyjącej poza granicami Polski. Jest zaproszeniem do refleksji nad własną tożsamością narodową, tradycją i kulturą polską. Zachętą do pogłębiania historii Polski, a szczególnie w roku Jubileuszu walki Polaków o niepodległość. Jest to IX edycja Konkursu. W ubiegłorocznej, VIII edycji wzięło udział 1500 uczestników z całego świata. Wielka to zasługa rodziców i nauczycieli. Dziękujemy!

Tematy tegorocznej edycji, Moduł „A”

Grupa 1 : 6 – 9 lat : „Polska i Polacy. Pocztówka z 1918 r.” – prace plastyczne.

Grupa 2 : 10 – 13 lat : „Jako redaktor gazetki szkolnej przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu Niepodległości przez Polskę w 1918 r.”

Grupa 3 : 14 – 16 lat : „Jesteś redaktorem gazety miejskiej. Przygotuj numer okolicznościowy o odzyskaniu Niepodległości przez Polskę w 1918 r.”

Grupa 4 : 17 – 22 lata : „Polska i Polacy w 1918 r.” – prace literackie.

Grupa 5 : 10 – 22 lata : Program np. TV, internetowy, radiowy o odzyskaniu Niepodległości w 1918 r.

– prace multimedialne.

Autorzy zwycięskich prac będą zaproszeni na Galę w Zamku Królewskim w Warszawie oraz będą uczestniczyć w okolicznościowych wycieczkach.

Kalendarium IX edycji konkursu „Być Polakiem”, Moduł „A” i „B”

do 04.03.2018 r. – Nadsyłanie prac konkursowych

13 – 15.04.2018 r. – Obrady Jury Konkursu – Warszawa

22.04.2018 r. – Ogłoszenie wyników Konkursu : http://swiatnatak.pl/wyniki-konkursu-byc-polakiem/

29.06.2018 r. godz. 14.00 – Gala wręczenia nagród Laureatom i Wyróżnionym w Konkursie

30.06.2018 r. – 01.07.2018 r. – Zwiedzanie Warszawy przez Laureatów i Wyróżnionych

 

Moduł „B” – dla nauczycieli:

Rok 1918 – „Spełnione marzenia pokoleń”. Konspekt zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół polskich za granicą

Drodzy Nauczyciele, Przygotowania do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę są w toku. Aby czynnie włączyć w te przygotowania najmłodsze pokolenie Polaków rozsianych po wszystkich kontynentach  świata, powstała inicjatywa zorganizowania konkursu dla nauczycieli szkół polonijnych na konspekt lekcji o niepodległości Polski pt “Rok 1918 – spełnione marzenia pokoleń”. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, Fundacja Świat na Tak. W 1918 roku, po 123 długich latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Marzyły o niej pokolenia, a nie godząc się na zniewolenie Narodu, podejmowano różne formy oporu od zbrojnych, ogólnonarodowych powstań, po protesty lokalne. Od Insurekcji Kościuszkowskiej po bunt dzieci wrzesińskich, które nie chciały odmawiać pacierza po niemiecku, mimo stosowanych kar.  W roku Jubileuszu trzeba o tych wydarzeniach mówić  i przypominać o nich kolejnym pokoleniom młodych Polaków mieszkających, często od urodzenia, poza Polską. Z pewnością już dziś nauczyciele przedmiotów ojczystych poza granicami Polski pracują nad najskuteczniejszymi scenariuszami lekcji jubileuszowych. Powstaną setki konspektów. Warto nagrodzić te, które, według oceny Jury, będą dawały największą gwarancję rozbudzenia żywego zainteresowania u uczniów i chęć opowiadania rówieśnikom z dumą o tych wydarzeniach, oraz będą reprezentowały najwyższy poziom kunsztu metodycznego. Wiele tekstów, materiałów dydaktycznych, jak wiersze, piosenki, gry terenowe i sytuacyjne, filmy, cały ten skarbiec pomysłów metodycznych powinien być wykorzystany i służyć tysiącom dzieci  i młodzieży. Ustanawiamy więc nagrody pieniężne dla nauczycieli zwycięskich konspektów: Nagroda I – 1000 euro, nagroda II – 500 euro, nagroda III – 250 euro. Nagroda dla szkół, z których wpłyną zwycięskie konspekty – I nagroda 500euro, II nagroda 250 euro, III nagroda 100 euro. Konspekty będą dla 2 grup wiekowych, 9-13 i 14-19 lat, zatem liczba nagród jest podwójna. Nagrodzone konspekty będą, za zgodą autorów, przesłane do wszystkich szkół przedmiotów ojczystych na świecie, jako modelowe scenariusze lekcji.

Kontakt:

Moduł „A”: bycpolakiem2018@gmail.com,

Moduł „B”: konkursdlanauczycieli@gmail.com

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy