16.1 C
Los Angeles
June 20, 2024

Instytut Polonia

admin

Misja, Wartości, Cele Instytutu Polonia

 

Misja: Istotą powołania “Instytutu Polonia” jest aktywna promocja i obrona interesów Polski, Polaków i Polonii w Stanach Zjednoczonych i na świecie.

Pragniemy realizować tę misję, między innymi, poprzez zwalczanie przejawów antypolonizmów, prowadząc działalność edukacyjną, badawczą, analityczną oraz propagując wiedzę historyczną, społeczną i ekonomiczną na tematy związane z Polską i Polonią w języku polskim i angielskim. Chcemy także promować polską tożsamość narodową wśród globalnej Polonii, oraz międzynarodową wymianę z Polską najwartościowszych doświadczeń gospodarczych, społecznych i politycznych.

Wartości: Nasze wartości wynikają z tysiącletniej historii Polski i Narodu Polskiego. Są zdefiniowane w XVI-wiecznym haśle: “Bóg, Honor i Ojczyzna”. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi partnerami z różnych krajów o różnych przekonaniach i poglądach, jeżeli te poglądy i przekonania nie są sprzeczne z naszymi wartościami. Założyciele ” Instytutu Polonia”, który posiada swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych, definiują się jako grupa Amerykanów polskiego pochodzenia działająca na gruncie amerykańskiego prawa.

Naszymi naturalnymi partnerami w USA są: Organizacje polonijne, katedry studiów polskich na amerykańskich uczelniach, oraz inne organizacje, których misja jest bliska naszej misji. Chcemy aktywnie wspomagać polskie placówki dyplomatyczne. Pragniemy być otwarci na nawiązywanie kontaktów z różnymi gupami etnicznymi a w szczególności z tymi pochodzącymi z krajów “Międzymorza.

Finansowanie Instytutu Polonia: W swej działalności Instytut Polonia opiera się na donacjach od osób prywatnych, oraz od, działających na rzecz dobra wspólnego, fundacji i innych organizacji.

Cel naczelny: Aktywna promocja i obrona dobrego imienia Polski, Polaków i Polonii w Stanach Zjednoczonych i na świecie oraz promocja Polonii i jej spraw w Polsce, poprzez działalność edukacyjną, badania, analizy oraz proponowanie rozwiązań prawnych.

Cele operacyjne:

 1. Propagowanie działań mających na celu umacnianie pozytywnego wizerunku i obronę dobrego imienia Polski, Polaków i Polonii, w Stanach Zjednoczonych i na świecie poprzez powołanie w ramach Instytutu Polonia Grupy Zadaniowej Przeciw Antypolonizmowi.
 2. Uświadamianie społeczeństwu i przedstawicielom władz Stanów Zjednoczonych, że geopolityczne interesy amerykańskie na kontynencie europejskim wymagają popierania Polski, która jest historycznie waznym sprzymierzeńcem Stanów Zjednoczonych. Zabiegamy o wzmocnienie dobrych i głębokich układów bilateralnych w zakresie bezpieczenstwa i współpracy między USA i Polską.
 3. Powołanie w ramach Instytutu Polonia programu ” Polish University of America”, realizującego programy edukacyjne, badania i analizy zarówno we własnym zakresie jak i we współpracy z partnerami zewnętrzymi.
 4. Opracowanie” Raportu o stanie Polonii w USA” w celu aktywizacji Polonii poprzez promowanie misji i zachęcenia do współpracy z Instytutem Polonia.
 5. Współdziałanie z różnymi grupami etnicznymi w kraju w USA i na świecie, a szczególnie z tymi pochodzącymi z krajów “Międzymorza”.
 6. Rozszerzanie bazy członkowskiej Instytutu Polonia oraz funduszy przy współpracy z członkami Instytutu oraz partnerami zewnętrznymi.
 7. Udzielanie wsparcia dla innych organizacji polonijnych poprzez wypracowywanie zadań i strategii działania oraz szkoleń i warsztatów dla społeczności polonijnej.
 8. Promowanie Amerykanów polskiego pochodzenia na stanowiska w administracji i rządzie USA oraz we władzach ustawodawczych i sądowniczych.
 9. Stworzenie interaktywnej strony internetowej Instytutu Polonia.
 10. Dokumentowanie polskiej historii poprzez wspieranie realizacji filmów, prezentacji i innych projektów.
 11. Wspieranie działalnosci wydawniczej w dziedzinie najnowszej historii Polski i Europy środkowo-wschodniej, poprzez tłumaczenia i promocję tych pozycji.
 12. Zachęcanie Polaków w Polsce do wzorowania się na tych przykładach gospodarczo-politycznych amerykańskich, które spowodowały bezprecendensowy w dziejach świata rozwój wiedzy i postęp materialny ludzkości; i zachęcanie Ameryki do wzorowania się na przykładzie Polski jako tradycyjnej obrończyni chrześcijaństwa i cywilizacji europejskiej – a więc cywilizacji na bazie której rozwinęły się Stany Zjednoczone.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy